Strategisch plan

Ronse heeft het beleid voor de komende jaren vastgelegd in het "Strategisch Plan". Dit plan werd in 2006 voorgesteld aan de bevolking onder de titel "Ronse, genieten midden in de groene heuvels". 

Het plan kan u in de rechterkolom 'Downloads" raadplegen.

De missie van het plan is de volgende :

Ronse, omringd door groene heuvels is een compacte stad

met een bruisend vrijetijdsaanbod.

Een stad die je ontdekt om er te wonen, te werken en te verblijven

 

Dit strategisch plan, deze visie op de toekomst van Ronse is het resultaat van overleg en
samenwerking tussen de medewerkers en politici van stad Ronse.
Het is niet te lezen als een louter beleidsplan voor de stadsdiensten en het stadsbestuur.
Van bij de start van het planningsproces was het de bedoeling om er een visie op de
toekomst van de stad van te maken, een stadsprogramma waarbij bewoners, bedrijven en
organisaties uit verschillende sectoren uitgenodigd worden om mee een rol te spelen.

Het stadsbestuur wil hierbij de regierol opnemen: de samenwerking van alle mogelijke
actoren richten naar een gezamenlijke aanpak en taakverdeling in projecten, acties,
programma's en beleidsprocessen. Deze regierol is niet nieuw voor de stad, het is een
begrip dat snel aan belang wint en waar het stadsbestuur in de afgelopen jaren ervaring
opgebouwd heeft op het vlak van jeugdwerk, cultuurbeleid, arbeidsmarkt,
stadsvernieuwingsprojecten, onderwijs en sociale dienstverlening.

De regierol daagt de stedelijke overheid uit zorgvuldig te overwegen welke programma's,
projecten en acties ze zelf gaat uitvoeren, welke ze overlaat aan de markt of probeert te
verwezenlijken in diverse vormen van publiekprivate samenwerking.

Voor de politici en de ambtenaren heeft dit document een dubbele betekenis. Als het erkend
wordt als een programma voor de toekomst van de stad betekent het meteen ook dat alle
deelbeleidsplannen (jeugdwerk, cultuurbeleid, milieubeleid...) aan dit programma zullen
getoetst worden.

Dit betekent ook dat stadsdiensten in functie van dit stadsprogramma hun werking zullen
aanpassen zowel qua dienstverlening, middelen en personeel als naar kwaliteit en kostprijs.

Laatste update 03 apr 2012