Beleidsplannen

Steden en Gemeenten zijn verplicht om hun beleid vast te leggen in verschillende beleidsplannen.
Veel van deze plannen zijn ook een voorwaarde voor subsidie van de Vlaamse of Federale overheid.
Daarnaast kan een stad of gemeente er ook voor kiezen om op eigen initiatief een beleidsplan te schrijven over bepaalde domeinen.

Bij "Download" (rechterkolom van de pagina) kan je heel wat van deze plannen downloaden. 

 

Algemene plannen 

 • BBC (beleids- en beheerscyclus) - Meerjarenplan deel 1, 2 en 3 (zie "Download" rechts) 
 • Bestuursakkoord 2013 - 2018 (zie "Download" rechts)
 • Citymarketingplan (zie "Download" rechts) 
 • Strategisch Beleidsplan (zie "Download" rechts)
 • Strategische Beleidsnota 2012 (zie "Download" rechts)

 

Sectorale plannen

 • Integratiebeleidsplan 2012 - 2014 (zie "Download" rechts) 
 • Maatwerkplan Ronse 2012 (zie "Download" rechts) 
 • Milieujaarprogramma: het Milieujaarprogramma is een instrument om de uitvoering van het
       milieubeleid in ruime zin op te volgen - Milieujaarprogramma 2014 (rapportering 2013). 
 • Mobiliteitsplan 2015 (zie "Download" rechts)
 • Visienota Milieu en Duurzaamheid 2010-2015 (zie "Download" rechts)

 

Laatste update 05 sep 2016